Skötsel

Vi erbjuder trädgårdsskötsel så som beskärning av träd och buskar, trädvård, vårstädning av trädgård, ogräsrensning, rabattskötsel, naturvård.

Anläggning

Så som anläggning av rabatter, plantering av träd, buskar, perenner m.m., småskalig markanläggning, mindre byggprojekt/snickerier.

Design

Utifrån dina önskemål och behov ritar vi förslag för hela eller delar av din trädgård, t.ex. en buskplantering, rabatt eller köksträdgård.

Rådgivning

Tillsammans tittar vi på din trädgård och pratar om t.ex. skötselbehov, växtval för olika lägen, grovplaneringen av din trädgård.

Priser

Grundpris 420 per timme ex.moms (525 inkl.moms). RUTavdrag går generellt att dra för skötselarbeten.

Vid uppdrag längre bort än 3 mil från Nyköping tillkommer en reseavgift på tillkommande sträcka: 35 kr/mil.